ลดหน้าท้อง ลดรอบเอว ด้วย Vanquish ME กับคุณติ๊ก วิลาสิณี