ลดแก้ม ลดเหนียง ทำหน้าเรียว V shape – นิวเยียร์ (BothNewyear)